Bydgoskie Granty Oświatowe

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

Wydział Edukacji i Sportu informuje, że w terminie od 15 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. możliwe będzie  składanie wniosków o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych na 2021 r. Zgłoszenia projektu dokonuje się wyłącznie w formie elektronicznej przez wypełnienie  formularza udostępnionego w systemie OPIUM oraz dołączenie wersji elektronicznej załącznika (wniosku). Załącznik należy wypełnić, wydrukować, podpisać i opieczętować, a następnie zeskanować i dołączyć do systemu w formacie PDF.

Regulamin przyznawania BGO określony został zarządzeniem Nr 581/2020 Prezydenta Miasta z dnia 21 października 2020 r. i wraz z formularzami wniosku oraz sprawozdania dostępny jest w Wewnętrznym Serwisie Informacyjnym OPIUM w zakładce: Organizacja oświaty – Konkursy i wnioski – Bydgoski Grant Oświatowy. Wniosek o BGO należy sporządzić na właściwym, aktualnym formularzu (wzór w załączeniu).

Analogicznie do wniosków, również sprawozdania z realizacji BGO przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej w systemie OPIUM. Sprawozdania (wg wzoru w załączeniu) należy składać w terminie 1 miesiąca od zakończenia realizacji projektów, nie później niż do 31 grudnia.

Zwracamy uwagę na to, aby w warunkach  zagrożenia epidemiologicznego zgłoszone do konkursu projekty gwarantowały bezpieczną realizację działań (bezpieczeństwo uczestników) oraz zachowanie reżimu sanitarnego.

Informujemy, że przedszkola i szkoły mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski o BGO, poradnie, bursy i młodzieżowe domy kultury max. 6 wniosków, MOEN i Pałac Młodzieży maksymalnie 10 wniosków. Dodatkowo, ponad wymienione liczby wniosków, szkoła/placówka może aplikować o BGO na dofinansowanie przedsięwzięć wyróżnionych tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej (zgodnie z zarządzeniem Nr 315/2014 Prezydenta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2014 r.).

Dyrektor Wydziału

Magdalena Buschmann