Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie według następujących zasad:

  • Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”.
  • Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.
  • Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy:
    • rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 1 września),
    • natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 – dostarczają do świetlicy uczniowie.

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID – 19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy.

Wychowawcy świetlicy