Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej odbywa się według następujących zasad:
Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się wersji elektronicznej lub do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.

Wypełnione wnioski wysyłamy elektronicznie lub przekazujemy do świetlicy:
– rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 4 września 2023 r.),
– natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 – dostarczają do świetlicy uczniowie.

Wychowawcy świetlicy