Rada Rodziców

Prezydium

  • przewodniczący – Paweł Franczak
  • wiceprzewodnicząca – Sandra Tyczyno
  • sekretarz – Katarzyna Healy
  • skarbnik – Andrzej Ziąber

Konto Rady Rodziców

NR RACHUNKU:

14 1160 2202 0000 0005 4047 2039

Adresy mailowe

Dyrektor Szkoły Aleksandra Kuś

dyrektor@zs10.bydgoszcz.pl

Wicedyrektor Szkoły Szymon Lewalski

szlewalski@zs10.bydgoszcz.pl