Rada Rodziców

Prezydium

  • przewodniczący – Paweł Franczak
  • wiceprzewodnicząca – Sandra Tyczyno
  • sekretarz – Andrzej Ziąber
  • skarbnik – Emilia Borkowska-Sklorz

Konto Rady Rodziców

NR RACHUNKU: 59 1140 2004 0000 3002 8042 9987

NAZWA: Emilia Borkowska-Sklorz Rada Rodziców

Adresy mailowe

Dyrektor Szkoły Aleksandra Kuś

dyrektor@zs10.bydgoszcz.pl

Wicedyrektor Szkoły Szymon Lewalski

szlewalski@zs10.bydgoszcz.pl

Spotkanie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22.09.2020 r. o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej.