SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Amelia Szkołuda

Zastępca: Krystyna Dudziak

Skarbnik: Maria Walczak

OPIEKUNOWIE SU

Barbara Dix

Mateusz Winiarski