Święta i dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

  • 14.10.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
  • 31.10.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 28.04.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 2.05.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 23.05.2023 r. – 25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
  • 9.06.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych