Święta i dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

  • 15.10.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
  • 12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 7.01.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 2.05.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 24.05.2022 r. – 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
  • 17.06.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych