Święta i dni wolne w roku szkolnym 2023/2024

  • 13.10.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
  • 2.11.2023 r – 3.11.2023 r.. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 2.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 14.05.2024 r. – 16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
  • 31.05.2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych