Dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy naukę w klasach 4-8 o profilu:

  • ogólnym
  • taekwondo olimpijskie
  • judo
  • piłka siatkowa dziewcząt
  • piłka nożna chłopców

Próby sprawnościowe