Każdy uczeń , uczęszczający na zajęcia sportowe musi posiadać zdolność do uprawiania sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Nasza szkoła współpracuje z

Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej „Sportvita”,

który mieści się w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1.

  • W celu odbycia pierwszorazowej wizyty niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na badanie medycyny sportowej
  • Następnie należy zarejestrować dziecko w poradni osobiście lub pod nr telefonu: (52) 322 20 91 ( najlepiej po godz. 15)

UWAGA!!!

OKRES OCZEKIWANIA NA PIERWSZORAZOWE BADANIE MOŻE TRWAĆ DO 3 MIESIĘCY WIĘC ZALECA SIĘ ZAREJESTROWAĆ DZIECKO JAK NAJSZYBCIEJ.

  • W dniu badania zawodnik (do 16 r.ż) wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zgłasza się do rejestracji, gdzie uzyska  wskazówki o zakresie badań, które należy wykonać w zależności od dyscypliny sportu, którą zamierza uprawiać. Do pierwszego badania pacjent powinien być na czczo. Większość niezbędnych badań wykonywana jest na miejscu ( bad. laboratoryjne, porady specjalistyczne, EKG itp.)
  • Po zakończeniu badań zostanie wyznaczony termin następnego badania (za 6 miesięcy) i wówczas odbędzie się badanie okresowe. Zostanie to wpisane do komputera dlatego też należy pamiętać o terminie kolejnych badań!  Przychodnia wysyła pod podany numer kontaktowy wiadomość sms, przypominającą o zbliżającym się terminie badań
  • Jeżeli z jakiś względów dziecko nie może stawić się na badania ( choroba, inne sytuacje losowe) należy bezzwłocznie poinformować o tym Przychodnię (osobiście, telefonicznie lub mailowo  rejestracja@roms.pl). Wówczas placówka wyznacza inny dogodny termin.Takie działanie pozwoli na utrzymywanie ciągłości zdolności do uprawiania sportu.

JEŚLI ZAWODNIK NIE ZGŁOSI SIĘ NA BADANIE W WYZNACZONYM TERMINIE, BEZ POINFORMOWANIA O TYM PRZYCHODNI WYPADA Z KOLEJKI.

CZAS OCZEKIWANIA NA NOWY TERMIN MOŻE TRWAĆ DO 3 MIESIĘCY.

Skutkuje to brakiem w tym czasie zdolności do uprawiania sportu.