Józef Klemens Piłsudski

ps. Wiktor, Mieczysław

(1867-1935)

12 maja 2004 roku Zespołowi Szkół nr 10 nadano uroczyście imię Józefa Piłsudskiego

Co każdy uczeń winien wiedzieć o Patronie naszej szkoły:

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Zesłany na Syberię za udział w przygotowaniach do zamachu na cara. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Kierował Organizacją Bojową PPS, inicjator utworzenia Legionów Polskich, komendant I Brygady, internowany przez Niemców w Gdańsku i Magdeburgu. Od listopada 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa, 1919-22 Naczelnik Państwa. Powołał rząd Paderewskiego. Od marca 1920 marszałek Polski. W toku wojny polsko-bolszewickiej przyczynił się do kolejnego zwrotu w przebiegu działań zbrojnych, określanego jako „cud nad Wisłą”. W 1926 roku dokonał zamachu stanu pod hasłem sanacji życia publicznego (przewrót majowy). 1926-28 i 1930 premier, od 1926 minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych; faktyczny władca Polski, ograniczył rolę sejmu na rzecz władzy wykonawczej. W polityce zagranicznej usiłował realizować koncepcję równowagi między Niemcami a ZSRR.