Dyrektor szkoły

mgr Aleksandra Kuś

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

Wicedyrektor

mgr Aleksandra Codrow

nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie

Wicedyrektor

mgr Marlena Mioduszewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wicedyrektor

mgr Kamila Dąbrowska

nauczyciel matematyki