• Nie naruszamy praw autorskich. Kiedy kogoś cytujemy, zawsze podajemy źródło, a jeśli korzystamy z zasobów internetowych − zaznaczamy, skąd pochodzi materiał.
 • Uczniowie i nauczyciele podczas lekcji mają wyciszone telefony komórkowe. Mogą być one wykorzystywane tylko wówczas, gdy są potrzebne w procesie uczenia (np. do szybkiego wyszukania informacji).
 • Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie.
 • Kontakt nauczyciel-uczeń przez media elektroniczne (e-mail) jest możliwy za zgodą stron w oparciu o określone zasady.
 • Z sieci korzystamy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Nie udostępniamy danych osobowych.
 • Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów (programów, stron, filmów) ułatwiających uczenie się.
 • Ze sprzętu komputerowego w miarę możliwości korzystają nauczyciele wszystkich przedmiotów.
 • Sprawdzamy wiarygodność stron, z których korzystamy. Do informacji krążących w sieci podchodzimy krytycznie i potwierdzamy ich prawdziwość (np. sięgając do odpowiedniej literatury).
 • Uczniowie szanują sprzęt, z którego korzystają.
 • Uczniowie korzystają ze sprzętu pod opieką i za zgodą nauczyciela.
 • Uczniowie nie wchodzą na strony zawierające treści nieodpowiednie do swojego wieku.
 • Uczniowie prowadzą zajęcia z TIK dla dorosłych – uczą korzystania z komputera i internetu rodziców, dziadków, sąsiadów.
 • Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw lub okienek − zgodnie z ustalonymi zasadami.