Uwaga!

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasisty w piątek 8.07.2022 r. w godzinach 7.00-15.00

Specjaliści


Ważne informacje


Dla uczniów

Dla rodziców

Dla nauczycieli

Ubezpieczenie

Nasza szkoła w liczbach

0
0
0
0

Najnowsze zdjęcia

Z życia szkoły

Partnerzy szkoły

Sukcesy sportowe

Sukcesy przedmiotowe

Konkursy

Kluby sportowe

Projekty