Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

  • 31.08.2021 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego
  • 14.09.2021 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej – omówienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022
  • wrzesień – szkolenie „Pierwsza pomoc”
  • 12/19.10. 2021 r. – szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej
  • 9.11.2021 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie sposobów dostosowań warunków i form na egzaminie ósmoklasisty oraz szkolenie
  • 11.01.2022 r. – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

Brak zaplanowanych Rad Pedagogicznych