Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

  • 31.08.2022 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego
  • 15.09.2022 r. – szkolenie „Pierwsza pomoc”
  • 17.11.2022 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie sposobów dostosowań warunków i form na egzaminie ósmoklasisty oraz szkolenie
  • 19.01.2022 r. – posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej

Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

Brak zaplanowanych Rad Pedagogicznych