KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO

  I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

  Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, tel. +48523413234

  Forma wypoczynku: Obóz

  Czas trwania: od 01-07-2024 do 11-07-2024

  Adres wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy "Halny", Partyzantów 15, 58-580 Szklarska Poręba

  I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

  Adres zamieszkania:

  Adres zamieszkania lub pobytu rodziców:

  Czy adres zamieszkania lub pobytu rodziców jest taki sam jak ucznia?

  Czy chcesz dodać dodatkowy numer telefonu?

  Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary:

  Istotne dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

  Czy chcesz dodać informacje o innych szczepieniach?   KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO

   I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   Organizator: Biuro Podróży Szaveltravel

   Forma wypoczynku: Obóz

   Czas trwania: od 19-07-2024 do 30-07-2024

   Adres wypoczynku: Skotina - Grecja, Hotel Livitra

   I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   Adres zamieszkania:

   Adres zamieszkania lub pobytu rodziców:

   Czy adres zamieszkania lub pobytu rodziców jest taki sam jak ucznia?

   Czy chcesz dodać dodatkowy numer telefonu?

   Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

   Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary:

   Istotne dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

   Czy chcesz dodać informacje o innych szczepieniach?