Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz wpłata zaliczki 500 zł na konto 95 1020 1462 0000 7002 0249 5323

  KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO

  I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

  Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, tel. +48523413234

  Forma wypoczynku: Obóz

  Czas trwania: od 04-07-2022 do 14-07-2022

  Adres wypoczynku: Ośrodek Wypoczynkowy "Halny", Partyzantów 15, 58-580 Szklarska Poręba

  Cena: 1990 zł

  I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

  Adres zamieszkania:

  Adres zamieszkania lub pobytu rodziców:

  Czy adres zamieszkania lub pobytu rodziców jest taki sam jak ucznia?

  Czy chcesz dodać dodatkowy numer telefonu?

  Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

  Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary:

  Istotne dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

  Czy chcesz dodać informacje o innych szczepieniach?  Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz wpłata zaliczki 500 zł na konto 95 1020 1462 0000 7002 0249 5323

   KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU LETNIEGO

   I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, tel. +48523413234

   Forma wypoczynku: Obóz

   Czas trwania: od 21-07-2022 do 30-07-2022

   Adres wypoczynku: DW ZACISZE ul. Róży Ostrowskiej 15, 83-400 Wdzydze

   Cena: 2350 zł

   I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   Proszę wybrać formę aktywności:

   Adres zamieszkania:

   Adres zamieszkania lub pobytu rodziców:

   Czy adres zamieszkania lub pobytu rodziców jest taki sam jak ucznia?

   Czy chcesz dodać dodatkowy numer telefonu?

   Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

   Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary:

   Istotne dane o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

   Czy chcesz dodać informacje o innych szczepieniach?   Brak wolnych miejsc