Wyniki konkursu z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Konkurs z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych miał na celu: 1. Rozwijanie  w uczniach empatii, współodczuwania z innymi ludźmi. 2. Popularyzację wśród dzieci i młodzieży postawy społecznej opartej o takie wartości jak równość, szacunek oraz tolerancja wobec osób chorych, niepełnosprawnych. Cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły wzięli w nim liczny i aktywny udział. Miło mi…