Ogólnopolski Dzień Tornistra

1 października nasza szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Tornistra, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jest to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom  na zjawisko przeciążonych plecaków. Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku…

Wyniki konkursu profilaktycznego z okazji Międzynarodowego dnia bez przemocy : „Stop przemocy – szanuję siebie i innych” dla uczniów klas 1-6

Cele Konkursu: Rozwijanie w uczniach postawy wzajemnego szacunku i życzliwości wobec siebie, empatii i kulturalnego zachowania. Zapobieganie agresji słownej, fizycznej i psychicznej, dokuczaniu , przemocy werbalnej i emocjonalnej. Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci.  Temat przemocy i agresji oraz jej zapobiegania jest bardzo ważny ze względu na prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Rozwijanie postaw wzajemnego…

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Pandemia oczami dzieci”

Cele konkursu:  wzmacnianie wiary we własne możliwości  pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci  alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego Laureatami konkursu zostali: Michalina Bazela klasa 6f Carmen Kweizer  klasa 3 b Dominika Borak klasa 2e Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział! Joanna Bonin-Sanigórska – psycholog

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Żyję zdrowo, żyję mądrze…” DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

CELE KONKURSU: 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowia psychicznego. 2. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności. 3. Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni. 4. Popularyzacja formy plakatu – tekstu kultury łączącego słowo i obraz. 5. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji. 6. Poszerzenia wiedzy na temat zdrowego trybu…

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Kolorowe skarpetki – nie do pary” z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

Temat prac był dość obszerny i pozostawiał ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z Zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, oraz solidarność z nimi jak również wyraz naszej tolerancji i zrozumienia.  Kolorowa skarpetka jest właśnie symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa ( 21 marca ) – była  motywem…

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Stop presji depresja to nie wstyd”. Nie oceniaj, zrozum, wspieraj dla uczniów klas 6-8

Konkurs miał na celu m.in. zwrócenie uwagi na szczególnie ważny i istotny problem, jakim jest depresja u młodych osób, zwiększenie wrażliwości i empatii w  uczniach  wobec osób zmagających się z depresją jak również: – pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników , – wdrażanie i rozwijanie tolerancji, akceptacji, uwrażliwienia na problemy zdrowia psychicznego , – popularyzacja i poszerzanie…

Warto mieć marzenia

15 września obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kropki. To dzień, który miał przypominać dzieciom, że każdy ma jakiś talent, tylko musi go w sobie poszukać. Od maleńkiej kropki bowiem wszystko może się zacząć. Trzeba próbować i nie można się zrażać po pierwszej nieudanej próbie. W tym roku ten dzień w naszej szkole obchodzony był pod hasłem:…

Wyniki konkursu z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Konkurs z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych miał na celu: 1. Rozwijanie  w uczniach empatii, współodczuwania z innymi ludźmi. 2. Popularyzację wśród dzieci i młodzieży postawy społecznej opartej o takie wartości jak równość, szacunek oraz tolerancja wobec osób chorych, niepełnosprawnych. Cieszy fakt, że uczniowie naszej szkoły wzięli w nim liczny i aktywny udział. Miło mi…