Obiady- kwiecień

Opłata za obiady  za miesiąc kwiecień wynosi: 20 x 4,50 zł = 90,00 zł  Wpłaty proszę dokonywać  na konto szkoły do 5 kwietnia. Proszę nie wpłacać należności bez zapisu dziecka, w przeciwnym razie kwota będzie zwrócona, a posiłek nie będzie wydany.    Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków.  Numer konta: 71 1240 6452 1111…

Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że w dniach od 1.09 – 5.09.2023 odbędą się zapisy na obiady szkolne na stronie szkoły, po wypełnieniu i zaakceptowaniu deklaracji. UWAGA!!! Deklarację należy odesłać najpóźniej do 5 września 2023 r. Stawka żywieniowa na rok szkolny 2023/2024 wynosi 4,50 zł Obiady wydawane będą od 11 września 2023 r.