„Piękna Polska” – konkurs geograficzno-plastyczny

Drodzy Uczniowie! Ogłaszamy Konkurs geograficzno-plastyczny „Piękna Polska” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs jest przewidziany dla klas 1-8. Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz wziąć w nim udział, to umieść na koszulce bawełnianej napis „Piękna Polska” oraz dowolnie wybrany krajobraz charakterystyczny dla Polski. Technika dowolna. Możesz to namalować, wyszyć, narysować flamastrami lub połączyć różne techniki, które…