„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić… tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”. Jan Twardowski Z głębokim  żalem zawiadamiamy, że  7 maja  2023 roku zmarła BOŻENA DIRBACH oddany  pedagog i niezapomniany wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży         Tak trudno żegnać na zawsze…