ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej odbywa się według następujących zasad: Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się wersji elektronicznej lub do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładce „dla rodziców” Do świetlicy przyjmowane są dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących. Wypełnione wnioski wysyłamy elektronicznie lub…