Miejski konkurs historyczno- plastyczny „Losy Żołnierzy Niezłomnych w komiksie”

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy zapraszają uczniów klas IV- VIII do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie historyczno-plastycznym pt. „Losy Żołnierzy Niezłomnych w komiksie”. Celem naszych działań jest rozwijanie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu. W załącznikach przesyłamy regulamin konkursu, metryczkę, oświadczenia dla rodziców oraz plakat promujący konkurs do umieszczenia na stronie internetowej placówki. Proszę…