Olimpiada wiedzy ARCHIMEDES.PLUS

5 listopada 2021 roku w naszej szkole odbyła się OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ARCHIMEDES PLUS Z BIOLOGII. Przystąpiło do niej 16 uczniów z klas siódmych i ósmych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą biologiczną na temat budowy i funkcjonowania organizmu człowieka oraz ekologii i ochrony środowiska. Otrzymane wyniki wskazują, że kilku z uczestników wykazało się dużą znajomością tematu…