Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do zajęć w ramach projektu Edu(R)Ewolucja

Uwaga rodzice! Informujemy, że w ramach rekrutacji uzupełniającej wpłynęły trzy deklaracje, wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach .Wyniki rekrutacji będą przesłane rodzicom pocztą mailową w E- dzienniku „Librus”. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się dziecka do zajęć, należy wypełnić deklarację udziału oraz oświadczenie, dokumenty te dostępne są w zakładce Edu(R)Ewolucja lub u nauczyciela,…