ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie według następujących zasad:  Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”. Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących. Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy:…