Wiersz dla mamy

Gdy byłam mała – do serca tuliłaś mnie, To dzięki temu potrafię dziś weselić się. Jesteś mą Mamą, najlepszą na świecie, Widzę Twój uśmiech w każdym wiosennym kwiecie. W porannym promyczku i w szumie drzew, Wszędzie gdzie jestem, tam Mama jest. Z serca mojego dziękować dziś chcę, Za wszystko co dla mnie robisz … Kocham…