ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ILUSTRACJA DO WIERSZA JANA BRZECHWY”

Na przełomie miesiąca lutego i marca 2020 wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „ Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania wierszy Jana Brzechwy. Konkurs adresowany był do dzieci klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie…