Żukierska Marta
Żukierska Maria
Trojanowska Małgorzata
Szymańska Marlena
Puziak Joanna
Papke Halina
Lewicka Katarzyna
Lemańska Hanna
Frankowska Bogumiła
Hernet Dorota