Żukierska Marta
Żukierska Maria
Trojanowska Małgorzata
Szymańska Marlena
Szarkowska Halina
Puziak Joanna
Piwkowska Magdalena
Papke Halina
Musolf Katarzyna
Lewicka Katarzyna