WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
  Adres domowy:  Dodatkowe, ważne iformacje dotyczące:  Telefony kontaktowe:  Oprócz rodziców dziecko będzie odbierane przez:

  Jeżeli dziecko będzie opuszczało świetlicę samodzielnie, proszę podać godziny wyjścia:

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o natychmiastowe aktualizowanie danych

  Zgody:  Zgoda na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej