Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy

  w roku szkolnym 2022/23


  UWAGA!!!

  Warunkiem zaksięgowania wpłaty jest poprawne wpisanie tytułu przelewu.

  W tytule musi być podany nr obiadowy/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc jakiego dotyczy.

  W przeciwnym wypadku kwota nie zostanie zaksięgowana, co spowoduje, że uczeń nie otrzyma obiadu.

  1. Nieobecności dzieci na obiadach można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:00 w pierwszym dniu nieobecności pod nr tel 887 091 122 lub 52 341 32 34 wew 24

  2. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będzie można odliczyć od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. Odpisy rozliczamy CO MIESIĄC. Nie będzie możliwe skumulowanie odpisów i rozliczenie całości później.

  3. W miesiącu czerwcu i grudniu odpisy nie będą odliczane (zamknięcie okresu finansowego)

  4. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

  5. W przypadku braku pisemnej rezygnacji Rodzic/Opiekun zobowiązany jest opłacić obiady na kolejny miesiąc.

  Zgody:
  Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy spowoduje wstrzymanie obiadów.