Obiady- czerwiec

Opłata za obiady  za miesiąc CZERWIEC wynosi: 14 x 4,50 zł = 63,00 zł  Wpłaty proszę dokonywać  na konto szkoły do 5 czerwca. Proszę nie wpłacać należności bez zapisu dziecka, w przeciwnym razie kwota będzie zwrócona, a posiłek nie będzie wydany.  Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków.  Numer konta: 71 1240 6452 1111 0010…