Obiady- kwiecień

Opłata za obiady  za miesiąc kwiecień wynosi: 20 x 4,50 zł = 90,00 zł  Wpłaty proszę dokonywać  na konto szkoły do 5 kwietnia. Proszę nie wpłacać należności bez zapisu dziecka, w przeciwnym razie kwota będzie zwrócona, a posiłek nie będzie wydany.    Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków.  Numer konta: 71 1240 6452 1111…