Obiady- luty

Opłata za obiady  za miesiąc luty wynosi: 11 x 4,50 zł = 49,50 zł  Wpłaty proszę dokonywać  na konto szkoły do 5 lutego. Proszę nie wpłacać należności bez zapisu dziecka, w przeciwnym razie kwota będzie zwrócona, a posiłek nie będzie wydany.  Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków.  Numer konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491…