Obiady-wrzesień

Opłata za obiady  za miesiąc Wrzesień wynosi: 15 x 4,50 zł = 67,50 zł Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły do 10 września. Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków. Numer konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188 Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie.